Teksti suurus:

Kaitseministri 21. oktoobri 2015. a määruse nr 26 „Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.08.2018, 10

Kaitseministri 21. oktoobri 2015. a määruse nr 26 „Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 15.08.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 52 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 21. oktoobri 2015. a määruses nr 26 „Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord”;

2) määruses asendatakse sõnad „Kaitseliidu ülem, malevapealik või malevkonna pealik” läbivalt sõnadega „Kaitseliidu ülem või malevapealik” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse” sõnadega „teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse”;

4) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister kaitseministri ülesannetes

Jonatan Vseviov
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json