Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses tervise infosüsteemi andmekoosseisu täiendamisega

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.08.2021, 8

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses tervise infosüsteemi andmekoosseisu täiendamisega

Vastu võetud 13.08.2021 nr 31

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõigete 3 ja 6 ning § 591 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” § 32 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) vajadusel analüüsiseadme tootmist puudutavad andmed;”.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Saatekirja vastuse andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json