Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.08.2022, 15

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas

Vastu võetud 08.04.2022 nr 42
RT I, 08.04.2022, 3
jõustumine 09.04.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.06.2022RT I, 06.06.2022, 107.06.2022
28.07.2022RT I, 29.07.2022, 130.07.2022
15.08.2022RT I, 17.08.2022, 1218.08.2022

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina piirang Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele Eestisse sisenemise eesmärgil välispiiri ületamiseks, viisa andmiseks, lühiajaliseks Eestis töötamiseks ning tähtajalise elamisloa andmiseks töötamise, õppimise või ettevõtluse eesmärgil.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

§ 2.  Määruse kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse kõigile Valgevene Vabariigi kodanikele, kes taotlevad viisat või tähtajalist elamisluba järgmistel välismaalaste seaduses sätestatud alustel:
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]
  1) §-s 621 nimetatud viisa lühiajaliseks Eestis töötamiseks;
  2) §-s 624 nimetatud viisa iduettevõtlusega tegelemiseks;
  3) §-s 625 nimetatud viisa kaugtöö tegemiseks;
  4) §-des 59 ja 60 nimetatud viisa ettevõtlusega tegelemise eesmärgil;
  5) § 118 punktis 4 nimetatud tähtajaline elamisluba töötamiseks;
  6) § 118 punktis 5 nimetatud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks.

  (11) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad tähtajalist elamisluba järgmistel välismaalaste seaduses sätestatud alustel:
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]
  1) [kehtetu - RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]
  2) § 118 punktis 3 nimetatud tähtajaline elamisluba õppimiseks;
[RT I, 29.07.2022, 1 - jõust. 30.07.2022]
  3) § 118 punktis 4 nimetatud tähtajaline elamisluba töötamiseks;
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]
  4) § 118 punktis 5 nimetatud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

  (12) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad viisat.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

  (13) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kellel on kehtiv Eesti antud viisa ja kes soovivad Eestisse siseneda turismi või ärireisi eesmärgil, osalemiseks Eestis toimuval spordivõistlusel või kultuuriüritusel.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

  (2) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel ei ole kehtivat Eesti antud viisat ja kellele taotletakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimist.
[RT I, 29.07.2022, 1 - jõust. 30.07.2022]

  (3) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes taotlevad töötamiseks või ettevõtluseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist või kellel on eespool nimetatud elamisluba ning kes asuvad tööle teise tööandja juurde.

  (4) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes on Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanikud ja kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus.
[RT I, 06.06.2022, 1 - jõust. 07.06.2022]

  (5) Määrust ei kohaldata Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ja kes taotlevad tähtajalist elamisluba info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal töötamiseks.
[RT I, 06.06.2022, 1 - jõust. 07.06.2022]

  (6) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad viisat ja:
  1) külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavast isikust otsejoones alanejat või ülenejat sugulast või abikaasat;
  2) külastavad Eestis elavat Eesti kodanikku või Eesti pikaajalist elamisluba omavat isikut, kellega kasvatatakse ühist alaealist last;
  3) on Eestis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või nende pereliikmed;
  4) on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliikmed ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isikud;
  5) on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omav isikud või
  6) kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

  (7) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad õppimiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist ühekordselt kuni ühe aasta võrra.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json