Teksti suurus:

Hiiumaa Muuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.09.2014, 3

Hiiumaa Muuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 12.09.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid asutamisega ja senise riigiasutuse Hiiumaa Muuseum ülesannete üleminemisega asutatud sihtasutusele kaob vajadus osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil ning riigiasutuse Hiiumaa Muuseum tegevus lõpetatakse 1. detsembrist 2014. a.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Hiiumaa Muuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70001857).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Hiiumaa Muuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Hiiumaa Muuseumi direktori asendaja;
  Hiiumaa Muuseumi peavarahoidja;
  Hiiumaa Muuseumi raamatupidaja-haldusspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna vanemraamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. oktoobril 2014. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 30. novembri 2014. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 15. detsembril 2014. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Hiiumaa Muuseumi töötajate töölepingud lähevad 1. novembrist 2014. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Hiiumaa Muuseumid vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Hiiumaa Muuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. detsembrist 2014. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 19 „Hiiumaa Muuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. detsembril 2014. a.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json