Teksti suurus:

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.09.2021, 3

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” muutmine

Vastu võetud 16.09.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.   Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” § 1 lõikes 1 asendatakse arv „250” arvuga „254” ja arv „42“ arvuga „46“.

§ 2.   Käesolev määrus jõustub 20. septembril 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json