Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2023. aastal

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2023. aastal - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.09.2022, 4

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2023. aastal

Vastu võetud 15.09.2022 nr 89

Määrus kehtestatakse töötuskindlustuse seaduse § 381 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse 2023. aastal tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr.

§ 2.   Ülekantavate vahendite määr

  Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali kantakse:
  1) 25,5% töötuskindlustushüvitiste sihtfondi laekunud töötuskindlustusmaksetest;
  2) 25,5% koondamise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi laekunud töötuskindlustusmaksetest.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json