Teksti suurus:

Eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise finantseerimise alused ja kord

Eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise finantseerimise alused ja kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2011, 2

Eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise finantseerimise alused ja kord

Vastu võetud 13.10.2011 nr 134

Määrus kehtestatakse „Hädaolukorra seaduse” § 20 alusel.

§ 1. Eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise finantseerimine

 (1) Eriolukorra väljakuulutamisel teeb Vabariigi Valitsus esialgse otsuse eriolukorraga seotud kulude katmise kohta.

 (2) Vabariigi Valitsus, kuulanud ära eriolukorra juhiks määratava ministri esialgse arvamuse eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise eeldatavate kulude kohta ja rahandusministri arvamuse võimalike kulude katmise allikate kohta, teeb eriolukorra väljakuulutamisel esialgse otsuse, milles näidatakse ära eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ning avaliku halduse ülesandeid täitvate isikute eelarvetest kaetavad kulud või Vabariigi Valitsuse reservist kaetavad kulud ning nende maht.

 (3) Eriolukorra lõppemisel koondab eriolukorra juht lõikes 2 nimetatud asutuste ja isikute kulud ning põhjendatud juhul esitab Rahandusministeeriumile taotluse eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisega seotud kulude rahastamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json