Teksti suurus:

Diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ja kontsentratsioon

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2014, 5

Diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ja kontsentratsioon
[RT I, 17.10.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Vastu võetud 19.09.2003 nr 91
RTL 2003, 105, 1609
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2004RTL 2004, 34, 54208.04.2004
13.10.2014RT I, 17.10.2014, 201.01.2015

Määrus kehtestatakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 2 lõike 2 alusel.
[RT I, 17.10.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

§ 1.   Kergele kütteõlile lisatavad ained ja nende kontsentratsioon
[Kehtetu - RT I, 17.10.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

§ 2.   Diislikütusele lisatavad ained ja nende kontsentratsioon

  (1) Tolliterminalist ja tollilaost vabasse ringlusse lubatav ning aktsiisilaost väljastatav diislikütus, mida on lubatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkonnas ning masinas ja seadmes kasutada, peab sisaldama erimärgistusaineid: markerit Solvent Yellow 124 (N-etüül-N-[2-(1-isobutoksüetoksü)etüül]-4-(fenüülaso)aniliin) 6,0-9,0) g 1000 liitri diislikütuse kohta ning sinist värvainet Automate Blue 8 GHF (1,4-bis(alküülamino)-9,10-antrakinoon) sellises koguses, et värvuse intensiivsus oleks spektraalselt ekvivalentne intensiivsusega, mille annab 10,0-15,0) g standardvärvainet Solvent Blue 35 (C.I. 61554, Sudan Blue II, 1,4-bis (butüülamino)-9,10-antrakinoon) 1000 liitri diislikütuse kohta.
[RT I, 17.10.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Värvaine Automate Blue 8 GHF asemel on lubatud kasutada muid spektraalsetelt omadustelt, lahustuvuselt ja värvuse püsivuselt analoogilisi tööstuslikult valmistatud siniseid antrakinoonvärvaineid.

  (3) Lubatud on kasutada markerit Solvent Yellow 124 ja sinist värvainet Automate Blue 8 GHF või muid käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vastavat sinist antrakinoonvärvainet sisaldavaid tööstuslikult valmistatud markerisüsteeme, mida tuleb lisada sellises koguses, et markeri ja värvaine kogused diislikütuses oleksid võrdsed käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kogustega.
[RTL 2004, 34, 542; 8.04.2004]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Enne 1. jaanuari 2004. a rahandusministri 13. märtsi 2003. a määrusega nr 46 «Kergele kütteõlile ja diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ja kontsentratsioon» kehtestatud ainetega erimärgistatud kerget kütteõli ja diislikütust on lubatud kasutada kuni 30. aprillini 2004. a.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json