Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2014, 11

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 15.10.2014 nr 29

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse §-de 11 ja 23 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „29 kohtunikku” tekstiosaga „28 kohtunikku”;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „11 kohtunikku” tekstiosaga „10 kohtunikku”;

3) paragrahvi 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „15 kohtunikku” tekstiosaga „16 kohtunikku”.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json