Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2014, 12

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 15.10.2014 nr 61

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” § 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui haigekassaga lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutaja osutab kindlustatud isikutele eriarstiabi (välja arvatud hambaravi) tervishoiuteenuseid lepingus poolaastaks kokkulepitud haigekassa poolt ülevõetavate kohustuste kogusumma ulatuses ja täidab lepingus kokkulepitud ambulatoorsete ravijuhtude arvu, võtab haigekassa kokkulepitud kohustuste kogusummat ületavate ravijuhtude eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
1) statsionaarses eriarstiabis koefitsiendiga 0,3 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast;
2) ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis koefitsiendiga 0,7 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast, kusjuures summa, millele rakendatakse koefitsienti 0,7, on kuni 5% lepingus kokkulepitud ambulatoorse ja päevaravi kohustuste kogusummast;
3) ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis üle käesoleva lõike punktis 2 nimetatud summa koefitsiendiga 0,3 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast.”.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json