Teksti suurus:

Energiatõhususkohustuse jaotuskava

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2017, 1

Energiatõhususkohustuse jaotuskava1

Vastu võetud 12.10.2017 nr 151

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldise energiatõhususkohustuse maht

  Üldine energiatõhususkohustus ajavahemikul 1. jaanuarist 2014. a kuni 31. detsembrini 2020. a on 7101 GWh.

§ 2.  Poliitikameetmete rakendamise vaheperioodid

  Poliitikameetmete rakendamise vaheperioodid on:
  1) esimene vaheperiood, mis algas 1. jaanuaril 2014. a ja lõppes 31. detsembril 2016. a;
  2) teine vaheperiood, mis algas 1. jaanuaril 2017. a ja lõpeb 31. detsembril 2018. a;
  3) kolmas vaheperiood, mis algab 1. jaanuaril 2019. a ja lõpeb 31. detsembril 2020. a.

§ 3.  Üldise energiatõhususkohustuse täitmise jaotuskava

  Üldise energiatõhususkohustuse täitmise jaotuskava ja kõikide poliitikameetmete summaarne energiasääst on esitatud käesoleva määruse lisas.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56).

Jüri Ratas
Peaminister

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Üldise energiatõhususkohustuse täitmise jaotuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json