Teksti suurus:

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 17.11.2015, 3

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus

Vastu võetud 12.11.2015 nr 117

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 35 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalalaevade riiklikus registris (edaspidi register) laevade alajaotustesse (edaspidi segment) rühmitamise kriteeriumid ja segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ning määratakse kalalaevade segmenti lisamise võimalus.

§ 2.  Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid

  (1) Kalalaevad kantakse segmenti nende üldpikkuse, püügipiirkonna, kasutatavate püüniste ja püütavate kalaliikide järgi.

  (2) Ühte segmenti kantakse kalalaevad, mis on sarnaste tehniliste näitajatega, kasutavad kalapüügil samasuguseid või sama tüüpi püügivahendeid, püüavad sihtliigina sama liiki kalu või püüavad samas püügipiirkonnas.

  (3) Kalalaevade segmentidesse rühmitamise kriteeriumid on esitatud määruse lisas.

§ 3.  Segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded

  (1) Segmentidesse kantavad kalalaevad peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) segmenti 4S1 kantakse laevad, mille üldpikkus on 12 meetrit ja üle selle;
  2) segmenti 4S2 kantakse laevad, mille üldpikkus on alla 12 meetri;
  3) segmenti 4S3 kantakse laevad, mille üldpikkus on 24 meetrit ja üle selle;
  4) segmenti 4S4 kantakse siseveekogudel kasutatavad laevad;
  5) segmenti 4S5 kantakse vesiviljeluses merel kasutatavad laevad.

  (2) Erandina lõike 1 punktidest 1 ja 2 võib põhjendatud taotluse alusel ja vaba püügivõimsuse olemasolul kanda segmenti 4S1 kalalaeva üldpikkusega 9–12 meetrit ja segmenti 4S2 kalalaeva üldpikkusega 12–15 meetrit.

  (3) Kui segmendi puhul on määratud püügipiirkond, peab püügipiirkond vastama kalalaeva meresõiduohutust tõendavasse tunnistusse või sõidukõlblikkuse tunnistusse kantud sõidupiirkonnale.

§ 4.  Kalalaeva segmenti lisamise võimalus ja segmendi suuruse arvestamine

  (1) Segmendi suurus saadakse kõigi segmenti kantud kalalaevade püügivõimsuste liitmisel.

  (2) Kalalaevade segmenti lisamise võimalus on sätestatud kalapüügiseaduse § 35 lõigetega 2–6 ja esitatud määruse lisas.

§ 5.  Rakendussäte

  Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2004. a määrus nr 62 „Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus” tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Kalalaevade segmentidesse rühmitamise kriteeriumid ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus

/otsingu_soovitused.json