Teksti suurus:

Tartu Vangla teenistujate koosseisu ja põhimääruse muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.11.2018, 1

Tartu Vangla teenistujate koosseisu ja põhimääruse muutmine

Vastu võetud 16.11.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus või valdkond

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus
vanglaametniku ametikohaks, ameti-
või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Esimene üksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

9

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

7

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

25

Tähtajatu

Esimene üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

3

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

8

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

4

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

19

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

Tähtajatu

Neljas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

2

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

16

Tähtajatu

Viies üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Viies üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Avavangla

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Avavangla

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Avavangla

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

Tähtajatu

Avavangla

Valvur

II klassi valvur

5

Tähtajatu

Avavangla

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

16

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

38

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

Tähtajatu

Saateüksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Saateüksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemsaatja

I klassi valvur

4

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

3

Tähtajatu

Saateüksus

Saatja

II klassi valvur

3

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

1

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Tähtajatu

Personal

Sporditöö peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Personalispetsialist

Töötaja

2

Tähtajatu

Personal

Sekretär

Töötaja

1

Tähtajaline

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

2

Tähtajatu

Kantselei

Andmekaitse peaspetsialist

Töötaja

 

 

0,3

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

7

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

10

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laojuhataja

Töötaja

2

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Söökla juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kaupluse juhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kaubatundja

Töötaja

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

2

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

3

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaalteenuste korraldaja

Tippspetsialist

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

3

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Välismaalaste koordinaator

Tippspetsialist

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkaplan

Tippspetsialist

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Kaplan

Keskastmespetsialist

3,5

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

5

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Huvijuht

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Psühholoog

Keskastmespetsialist

2

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Raamatukoguhoidja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Üldarst

Töötaja

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Psühhiaater

Töötaja

3,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kliiniline psühholoog

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloog

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Infektsionist

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloogiaõde

Töötaja

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Günekoloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarst

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarsti õde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Vanemõde

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Õde

Töötaja

14

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Dermatoveneroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Sisearst

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kirurg

Töötaja

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Neuroloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Oftalmoloog

Töötaja

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Laborant

Töötaja

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hooldaja

Töötaja

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

2

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

9

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

27

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Nooremspetsialist

3

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

2

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

2,3

Tähtajatu

Tartu Vangla

Praktikant

36

Tähtajaline

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

 

Juhtkond

3

Sisekontroll

3

Registrite arendamine

2

Esimene üksus

48

Teine üksus

16

Kolmas üksus

31

Neljas üksus

34

Viies üksus

31

Avavangla

10

Järelevalveosakond

68

Teabe- ja uurimisosakond

11

Saateüksus

12

Personal

9

Kantselei

9,3

Õigus

4

Finants- ja majandusosakond

34

Taasühiskonnastamine

20,5

Meditsiiniosakond

31

Kriminaalhooldusosakond

47,3

Praktikandid

36

Teenistuskohti kokku

424,1

- neist vanglaametniku ametikohti

262

- neist muid ameti- ja töökohti

162,1

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Abitööline

80

KÕIK KOKKU

540,1

“.

§ 2. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus“ muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 112 järgmises sõnastuses:

„112) koordineerida ja korraldada vanglateenistuse sporditegevust;“

2) paragrahvist 132 jäetakse välja sõna „töötavate“;

3) paragrahvist 134 jäetakse välja sõnad „õppivate ja hõivamata“;

4) paragrahvi 135 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Viienda üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute järelevalvet ning kinnipeetavate vangistuse täideviimist.“.

5) paragrahvi 137 täiendatakse pärast sõna „vormistamine, “ tekstiosaga „vanglateenistuse sporditegevuse koordineerimine ja korraldamine,“.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 21. novembril 2018. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler