Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 192 „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 4

Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 192 „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 09.12.2010 nr 171

Määrus kehtestatakse „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse” § 33 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruses nr 192 „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus” (RT I 2007, 47, 331; 2010, 33, 169) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) lahkumisettekirjutuse või sissesõidukeelu kohaldamise otsuse number;”;

2) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) väljasõidukohustuse sundtäitmise toimingu protokolli number (selle olemasolul);”;

3) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) ettekirjutuse koostanud valitsusasutus.”;

4) paragrahvi 14 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) välismaalasele tehtud lahkumisettekirjutus või välismaalase suhtes sissesõidukeelu kohaldamise, sissesõidukeelu kehtivusaja muutmise, sissesõidukeelu kehtivusaja peatamise või sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamise otsus;”.

§ 2. Määrus jõustub 24. detsembril 2010. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Marko Pomerants
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json