Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 7

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Vastu võetud 09.12.2010 nr 174

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 44 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruses nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” (RT I 2002, 79, 474; 2010, 12, 67) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 30 ja 31 järgmises sõnastuses:

„30) kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosid (B37, B44, B48.2, B48.8);
31) krooniline neerupuudulikkus (N18).”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 36 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json