Teksti suurus:

Hasartmänguseaduse § 111 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 22

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.12.2010 otsus nr 786

Hasartmänguseaduse § 111 muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2010

Hasartmänguseaduse (RT I 2008, 47, 261; 08.11.2010, 14) § 111 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva seaduse § 38 lõige 4, § 57 lõike 2 punkt 1 ja § 58 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json