Teksti suurus:

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2013, 3

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 11.12.2013 nr 42

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 17 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisa 1 „Tervishoiuasutus” asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

3) lisa 2 „Haigla” asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

4) lisa 3 „Rasedate ja vastsündinute haigestumine” asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

5) lisa 5 „Psüühika- ja käitumishäired” asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;

6) lisa 7 „Päevaravi” asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

7) lisa 8 „Verekeskus” asendatakse käesoleva määruse lisaga 6;

8) lisa 10 „Tervishoiutöötajad” asendatakse käesoleva määruse lisaga 7;

9) lisa 15 „Kunstlik viljastamine” tunnistatakse kehtetuks;

10) lisa 16 „Geriaatriline hindamine” asendatakse käesoleva määruse lisaga 8.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 Tervishoiuasutus

Lisa 2 Haigla

Lisa 3 Rasedate ja vastsündinute haigestumine

Lisa 4 Psüühika- ja käitumishäired

Lisa 5 Päevaravi

Lisa 6 Verekeskus

Lisa 7 Tervishoiutöötajad

Lisa 8 Geriaatriline hindamine

/otsingu_soovitused.json