Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2013, 11

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine
[RT I 2009, 24, 148 - jõust. 10.05.2009]

Vastu võetud 12.02.2007 nr 40
RT I 2007, 14, 74
jõustumine 23.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2008RT I 2008, 11, 7801.03.2008, rakendatakse alates 01.01.2008
30.04.2009RT I 2009, 24, 14810.05.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
09.02.2012RT I, 14.02.2012, 517.02.2012, rakendatakse alates 01.01.2012
31.01.2013RT I, 02.02.2013, 305.02.2013, rakendatakse alates 01.01.2013
12.12.2013RT I, 17.12.2013, 901.01.2014

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 126 lõike 2 ja § 155 lõike 2 alusel.

§ 1.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalne maksumus
[RT I 2009, 24, 148 - jõust. 10.05.2009]

  «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 122 nimetatud raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või § 252 lõikes 1 nimetatud hooldajal on kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 122 punktides 1–3 sätestatud tingimuste täitmise korral õigus saada sama seaduse §-s 121 nimetatud lapsehoiuteenust maksimaalse maksumusega 402 eurot kalendriaastas.
[RT I, 17.12.2013, 9 - jõust. 01.01.2014]

§ 2.  Asenduskoduteenuse maksimaalne maksumus ja hind

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 152 nimetatud asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud lapsel on õigus saada sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 nimetatud asenduskoduteenust maksimaalse maksumusega 9096 eurot kalendriaastas teenuse hinnaga kuni 758 eurot ühes kalendrikuus.
[RT I, 17.12.2013, 9 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud alla 3-aastasel lapsel ja lapsel, kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses, on õigus saada asenduskoduteenust maksimaalse maksumusega 14 076 eurot kalendriaastas teenuse hinnaga kuni 1173 eurot ühes kalendrikuus.
[RT I, 17.12.2013, 9 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Kui asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud lapsele hakatakse asenduskoduteenust osutama või lõpetatakse asenduskoduteenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse nimetatud kalendrikuul osutatud teenuse eest proportsionaalselt asenduskoduteenusel viibitud päevade arvuga.

  (4) Asenduskoduteenuse osutamise kestel 3-aastaseks saanud lapse eest tasutakse osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud teenuse hinda kuni selle kalendrikuu lõpuni, mil laps sai 3-aastaseks.
[RT I, 14.02.2012, 5 - jõust. 17.02.2012, rakendatakse alates 01.01.2012]

  (5) Kui asenduskoduteenuse osutamise kestel määratakse lapsele puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses, tasutakse osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud teenuse hinda puude raskusastme määramise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust alates.
[RT I, 14.02.2012, 5 - jõust. 17.02.2012, rakendatakse alates 01.01.2012]

  (6) Kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud korduvekspertiisi tegemise järel jäetakse asenduskoduteenusel viibivale lapsele puude raskusaste määramata, tasutakse sellele lapsele osutatud asenduskoduteenuse eest lõikes 2 kehtestatud teenuse hinda puude määramata jätmise kalendrikuu lõpuni.
[RT I, 14.02.2012, 5 - jõust. 17.02.2012, rakendatakse alates 01.01.2012]

§ 3.  Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 1 kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. veebruarist 2007. a.

  (2) Määruse § 2 kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007. a.

/otsingu_soovitused.json