Teksti suurus:

Riigiasutustele äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri arvutivõrgu kasutamise kohustuse kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2014, 9

Riigiasutustele äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri arvutivõrgu kasutamise kohustuse kehtestamine

Vastu võetud 04.12.2001 nr 369
RT I 2001, 94, 585
jõustumine 13.12.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2014RT I, 17.12.2014, 201.01.2015

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 27 lõike 3 ja äriseadustiku § 541 lõike 11 alusel.

§ 1.  Kohtu registriosakonna keskandmebaasi kasutamise kohustus
[RT I, 17.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  Kui valitsusasutusel, valitsusasutuse kohalikul või hallataval asutusel või valitsusasutuse juurde moodustatud komisjonil on oma tööks vaja kasutada äriregistri registrikartoteegi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikartoteegi andmeid, siis võib ta seda teha üksnes Registrite ja Infosüsteemide Keskuse arvutivõrgu kaudu kohtu registriosakonna keskandmebaasi kasutades.
[RT I, 17.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

§ 2.  Andmetele juurdepääsuks koostööleppe sõlmimine

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud nõude täitmiseks sõlmib valitsusasutus ja valitsusasutuse hallatav asutus Registrite ja Infosüsteemide Keskusega koostööleppe andmetele juurdepääsu kohta, millega määratakse kasutatavate andmete loetelu, paroolide üleandmise kord ja muud vajalikud asjaolud.
[RT I, 17.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Koostöölepe hõlmab ka valitsusasutuste ja hallatavate asutuste kohalikke asutusi ja valitsusasutuste juurde moodustatud komisjone.

§ 3.  Muude dokumentide kasutamine keskandmebaasi kaudu

  Paragrahve 1 ja 2 kohaldatakse ka majandusaasta aruannete, põhikirjade ja teiste seaduse alusel kohtu registriosakonnale esitatavate dokumentide kasutamisele, kui need dokumendid on kohtu registriosakonna keskandmebaasis olemas.
[RT I, 17.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

§ 4.  Erandid

  (1) Paragrahve 1–3 ei kohaldata välisesinduste kohta, kellel ei ole tehniliselt võimalik arvutivõrgu kaudu kasutada kohtu registriosakonna keskandmebaasi.
[RT I, 17.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Paragrahvidest 1 ja 3 võib kõrvale kalduda, kui valitsusasutus vajab andmeid kriminaalmenetluses.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Paragrahvis 2 nimetatud koostöölepped tuleb sõlmida 15. detsembriks 2001. a. Pärast seda kuupäeva ei ole valitsusasutustel, nende kohalikel ega hallatavatel asutustel ega valitsusasutuste juurde moodustatud komisjonidel õigust nõuda isikutelt ega kohtu registriosakonnalt andmete esitamist, mida nad ise saavad kasutada Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaudu kohtu registriosakonna keskandmebaasist.
[RT I, 17.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingud riigiasutuste ja Registrite ja Infosüsteemide Keskuse vahel kohtu registriosakonna keskandmebaasi kasutamiseks kehtivad edasi.
[RT I, 17.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json