Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse liikme eluasemekulude hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2022, 18

Vabariigi Valitsuse liikme eluasemekulude hüvitamise kord

Vastu võetud 15.12.2022 nr 127

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 33 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Vabariigi Valitsuse liikme Vabariigi Valitsuse või ministeeriumi asukohas oleva eluaseme üürimisega seotud kulude (edaspidi eluasemekulud) hüvitamist.

§ 2.  Eluasemekulude hüvitamine

  (1) Eluasemekulude hüvitamisele on õigus Vabariigi Valitsuse liikmel, kes rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete järgi elab väljaspool tema juhitava ministeeriumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksust ja sellega piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi. Eluasemekulude hüvitamisele on õigus ka Vabariigi Valitsuse liikmel, kes ei juhi ministeeriumi ja kes rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete järgi elab väljaspool Vabariigi Valitsuse või ministeeriumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksust või nendega piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi.

  (2) Peaministril on õigus eluasemekulude hüvitamisele, kui ta elab rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete järgi väljaspool Vabariigi Valitsuse asukoha kohaliku omavalitsuse üksust ja sellega piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi.

  (3) Vabariigi Valitsuse liikmele hüvitatakse eluasemekulud tema valitsuse liikmeks oleku ajal.

  (4) Vabariigi Valitsuse liikmele, kes juhib ministeeriumi, hüvitab eluasemekulud tema juhitav ministeerium.

  (5) Peaministrile ja Vabariigi Valitsuse liikmele, kes ei juhi ministeeriumi, hüvitab eluasemekulud Riigikantselei.

  (6) Vastavalt ministeerium või Riigikantselei kontrollib eluasemekulude hüvitamist taotlenud Vabariigi Valitsuse liikme aadressiandmeid rahvastikuregistris.

  (7) Kui Vabariigi Valitsuse liikme elukoha aadress rahvastikuregistris muutub ja uus aadress asub Vabariigi Valitsuse või ministeeriumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksuses või sellega piirnevas kohaliku omavalitsuse üksuses, teavitab Vabariigi Valitsuse liige sellest vastavalt ministeeriumi või Riigikantseleid esimesel võimalusel.

§ 3.  Eluasemekulude hüvitamise taotlemine

  (1) Vabariigi Valitsuse liige, kes soovib eluasemekulude hüvitamist, esitab selleks avalduse vastavalt Riigikantseleile või ministeeriumile. Avalduses märgib Vabariigi Valitsuse liige avalduse esitamise kuupäeva, oma rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi ja arvelduskonto numbri ning kinnitab, et üürileping ei ole sõlmitud korruptsioonivastase seaduse §-s 7 nimetatud seotud isikuga.

  (2) Koos avaldusega esitab Vabariigi Valitsuse liige eluruumi kirjaliku üürilepingu või selle koopia. Kui üürilepingu hilisemal muutmisel on üür muutunud, esitab Vabariigi Valitsuse liige muutmisest arvates kolme tööpäeva jooksul muudetud üürilepingu. Üürilepingu lõppemisest teavitab Vabariigi Valitsuse liige esimesel võimalusel, ent hiljemalt lepingu lõppemise päeval.

  (3) Kui Vabariigi Valitsuse liige elab majutusettevõttes, esitab ta Riigikantseleile või ministeeriumile majutusteenuse arve koos kinnitusega, et majutusettevõte ei kuulu korruptsioonivastase seaduse §-s 7 nimetatud seotud isikule.

  (4) Eluasemekulu on igakuine üürisumma, eluruumiga seotud kõrvalkulud (kulud küttele, elektrile, veele, prügiveole, hooldusele ja muudele eluruumiga seotud teenustele), vahendustasu lepingu sõlmimise eest või kulud majutusteenuse eest. Eluasemekuluks ei peeta tagatisraha üürileandjale, samuti telefoni, televisiooni ja andmeside kulusid. Samal ajal saab Vabariigi Valitsuse liige hüvitist ainult ühe üürilepingu või ühe majutusteenuse eest.

  (5) Vabariigi Valitsuse liikmele hüvitatakse eluasemekulu tõendavate dokumentide alusel kuni 15 protsenti Vabariigi Valitsuse liikme ametipalgast ühes kuus.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json