Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2013, 10

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Vastu võetud 11.01.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse täitemenetluse seadustiku § 63 lõike 5 alusel.

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” (RT I, 17.01.2012, 9) § 21 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kohtuvälisel menetlejal, uurimisasutusel ja prokuratuuril nende menetluses olevates kriminaal- või väärteoasjades, samuti välislepingus sätestatud korras välisriigist saabunud õigusabi taotluse asjades;”.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json