Teksti suurus:

Isiku salajasele koostööle kaasamise dokumenteerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2013, 19

Isiku salajasele koostööle kaasamise dokumenteerimise kord

Vastu võetud 15.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 751 lõike 8 alusel.

§ 1.   Loa andmine isiku salajasele koostööle kaasamiseks

  (1) Loa isiku kaasamiseks salajasele koostööle jälitustoimingu tegemise tagamiseks või teabe kogumiseks (edaspidi salajane koostöö) annab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud ametnik.

  (2) Luba salajasele koostööle kaasamiseks vormistatakse kirjalikult.

§ 2.   Isiku nõusolek salajasele koostööle kaasamiseks

  (1) Isik peab salajasele koostööle kaasamiseks andma nõusoleku.

  (2) Isik annab nõusoleku salajasele koostööle kaasamiseks kirjalikult.

  (3) Juhul kui isik keeldub nõusolekut salajasele koostööle kaasamiseks kirjalikult kinnitamast, võib ta nõusolekut avaldada suuliselt ja selle kohta tehakse märge salajasele koostööle kaasamiseks vormistatud muude dokumentide juures.

§ 3.   Isiku salajasele koostööle kaasamise vormistamine

  (1) Isiku salajasele koostööle kaasamine ning talle salajasele koostööle kaasamisega tekkivate õiguste ja kohustuste tutvustamine vormistatakse kirjalikult.

  (2) Isiku salajasele koostööle kaasamise ning talle salajasele koostööle kaasamisega tekkivate õiguste ja kohustuste tutvustamise täpsema korra kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

§ 4.   Dokumentide ja andmete säilitamine

  Salajasele koostööle kaasamiseks vormistatud dokumente ning sellega seoses kogutud andmeid säilitatakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori kehtestatud korras.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2013. aasta 1. jaanuarist.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json