Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2019, 14

Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 15.01.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruses nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maksimaalne toetuse suurus vastavalt määruse lisas 1 sätestatud toetusmäärale on 220–385 eurot rekonstrueeritava hoone abikõlbliku köetava netopinna ühe ruutmeetri kohta. Maksimaalne toetuse suurus rekonstrueeritava hoone abikõlbliku köetava netopinna ühe ruutmeetri kohta arvutatakse järgmise valemi järgi: 550 eurot × individuaalne toetusmäär;

2) maksimaalne toetuse suurus ühe rekonstrueeritava hoone kohta vastavalt määruse lisas 1 sätestatud toetusmäärale on 330 000–577 500 eurot. Maksimaalne toetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: 825 000 eurot × individuaalne toetusmäär.”;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva lisaga 1 (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 19. oktoobrist.

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Toetuse määr

/otsingu_soovitused.json