Teksti suurus:

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2019, 20

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 17.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine”.

§ 1.  Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum tegevus alates 1. aprillist 2019. a ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle asutatavale Sihtasutusele Eesti Ajaloomuuseum.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70004382).

§ 2.  Likvideerimiskomisjon

  (1) Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktor;
  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi finantsjuht;
  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi peavarahoidja;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
  Riigi Tugiteenuste Keskuse Kultuuriministeeriumi valitsemisala talituse juhataja-pearaamatupidaja.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 31. jaanuaril 2019. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. märtsi 2019. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 15. aprillil 2019. a.

§ 3.  Töölepingute üleminek

  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. veebruarist 2019. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Ajaloomuuseum vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.  Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. aprillist 2019. a.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 13 „Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 5 jõustub 2019. aasta 1. aprillil.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json