Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruse nr 17 „Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2023, 1

Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruse nr 17 „Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 13.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruses nr 17 „Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „30. novembrini” tekstiosaga „2023. aasta 31. jaanuarini”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punktist 8 jäetakse välja sõnad „üks kord”;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 8 asendatakse arv „33” arvuga „38”;

4) paragrahvi 2 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Lõike 3 punktis 8 nimetatud kulud kompenseeritakse kohaliku omavalitsuse üksusele tegelikke kulusid arvestamata lähtuvalt piirmäärast ja teenust saanud perede arvust.”;

5) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „16. detsembriks” tekstiosaga „16. detsembriks ning 2023. aasta 15. veebruariks.”;

6) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 2 lõike 11 2022. aasta 15. novembril ning § 2 lõike 3 punkti 8 ja lõike 9 2023. aasta 25. jaanuaril jõustunud redaktsioone rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 24. veebruarist.

(2) Paragrahvi § 2 lõike 3 punkti 8 2023. aasta 26. jaanuaril jõustunud redaktsiooni rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2023. aasta 25. jaanuaril, välja arvatud § 1 punkt 3, mis jõustub 2023. aasta 26. jaanuaril.

Riina Solman
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json