Teksti suurus:

Kaubaveoloaga seotud toimingute vormid

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.02.2020, 8

Kaubaveoloaga seotud toimingute vormid

Vastu võetud 13.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 13 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vormide kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmised kaubaveoloaga seotud dokumentide vormid:
  1) sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba sisseveolitsentsi taotlus (lisa 1);
  2) sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba väljaveolitsentsi taotlus (lisa 2);
  3) sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba transiidilitsentsi taotlus (lisa 3);
  4) sanktsioonialuse mittestrateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise litsentsi taotlus (lisa 4);
  5) sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba sisseveolitsents (lisa 5);
  6) sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba väljaveolitsents (lisa 6);
  7) sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba transiidilitsents (lisa 7);
  8) sanktsioonialuse mittestrateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise litsents (lisa 8).

§ 2.  Dokumentide tehniline kirjeldus

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud taotlus esitatakse elektrooniliselt või erandjuhul paberil. Paberil esitatav taotlus vormistatakse valgel paberil A4 formaadis määruse vastavas lisas kehtestatud vormi kohaselt.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktides 5–8 nimetatud dokumendid (edaspidi litsents) vormistatakse A4 formaadis turvamustri, vesimärkide ja turvaelementidega plangile määruse vastavas lisas kehtestatud vormi kohaselt.

§ 3.  Väljastatavale dokumendile kantavad andmed

  (1) Litsentsile kantakse järgmised andmed:
  1) kauba eksportija, importija, kaubaga seotud teenuse osutaja nimi, kontaktandmed ning füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba või teenuse saaja ja kauba lõppkasutaja nimi, kontaktandmed ning füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja juriidilise isiku registrikood;
  3) litsentsi number ja kehtivusaeg;
  4) kauba päritoluriik, lähteriik, lõplik sihtriik, teenuse osutamise ja tarbimise riik ning riigi koodid;
  5) kauba või teenuse kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  6) kauba kogus ja kauba või teenuse väärtus;
  7) kauba tollinomenklatuuri kood;
  8) kauba nimekirja kategooria number;
  9) lepingu kuupäev;
  10) tolliprotseduuri kood;
  11) kauba veo või teenuse osutamise ja lõppkasutuse lisatingimused;
  12) kontaktisiku ja esindaja nimi, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  13) strateegilise kauba komisjoni otsuse number ja litsentsi väljastamise kuupäev.

  (2) Sisseveolitsentsile ja väljaveolitsentsile kantakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele tollideklaratsiooni number, sisse- või väljaveo kuupäev ning kauba jääkkogused.

  (3) Transiidilitsentsile kantakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele transiidi lähte- ja sihttolliasutus.

Urmas Reinsalu
Minister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 1 Sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba sisseveolitsentsi taotlus

Lisa 2 Sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba väljaveolitsentsi taotlus

Lisa 3 Sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba transiidilitsentsi taotlus

Lisa 4 Sanktsioonialuse mittestrateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise litsentsi taotlus

Lisa 5 Sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba sisseveolitsents

Lisa 6 Sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba väljaveolitsents

Lisa 7 Sanktsioonialuse mittestrateegilise kauba transiidilitsents

Lisa 8 Sanktsioonialuse mittestrateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise litsents

/otsingu_soovitused.json