Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2015, 3

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.03.2015 nr 28

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ministeeriumi asukoht on Tallinnas.“;

2) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires.“;

3) paragrahvi 9 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Maris Lauri
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json