Teksti suurus:

Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2016, 6

Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri

Vastu võetud 25.06.2015 nr 72
RT I, 28.06.2015, 3
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2016RT I, 18.03.2016, 521.03.2016

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 92 lõike 10 alusel.

§ 1.   Riigiteede liigid

  (1) Riigiteed liigitakse järgmiselt:
  1) põhimaantee;
  2) tugimaantee;
  3) kõrvalmaantee;
  4) ühendustee;
  5) riigi jäätee;
  6) muu riigitee.

  (2) Põhimaantee ühendab pealinna teiste suurte linnadega, neid linnu omavahel ning pealinna ja teisi suuri linnu tähtsate sadamate, raudteesõlmede ja piiripunktidega.

  (3) Tugimaantee ühendab linnu omavahel ning linnu põhimaanteedega.

  (4) Kõrvalmaantee ühendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega.

  (5) Ühendustee on liikluse kogumiseks või liiklusvoogude kanaliseerimiseks, samuti teede ristumisala sujuvaks ja ohutuks toimimiseks rajatud kogujatee, juurdepääsutee, ramp või muu sarnane tee.

  (6) Riigi jäätee on liiklusseaduse § 2 punkti 20 kohane tee, mis on kantud riigiteede nimekirja.

  (7) Muu riigitee on tee, mis on kantud riigiteede nimekirja ja mis oma tunnustelt ei ole ükski käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 nimetatud teedest.

§ 2.   Riigiteede nimekiri

  Riigiteede nimekiri käesoleva määruse §-s 1 käsitletud liikide kaupa on sätestatud käesoleva määruse lisas.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Lisa Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri
[RT I, 18.03.2016, 5 - jõust. 21.03.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json