Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2016. aastal

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2016. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2016, 11

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2016. aastal

Vastu võetud 28.12.2015 nr 73
RT I, 29.12.2015, 78
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2016RT I, 18.03.2016, 1021.03.2016

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri” § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.   Püük nakkevõrkudega

  (1) Kaldast arvates ühe kilomeetri laiusel veealal Peipsi järvel ning kaldast arvates 500 meetri laiusel veealal Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

  (2) Kaldast arvates kaugemal kui üks kilomeeter Peipsi järvel ning kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük nakkevõrkudega 25. aprillist 5. maini.

§ 2.   Mõrrapüük

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on lõkspüünistega püügil keelatud kasutada mõrra või kastmõrra juht- ja karjaaias väiksemat silmasuurust kui 24 millimeetrit ning päras väiksemat silmasuurust kui 20 millimeetrit, välja arvatud alal, mis on kaldast arvates kaugemal kui 5 kilomeetrit, kus on keelatud kasutada mõrra juht- ja karjaaias või päras väiksemat silmasuurust kui 60 millimeetrit.

§ 3.   Püügikeelud

  (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga.

  (2) Peipsi järvel on keelatud kalapüük Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m 1. maist 25. maini.

  (3) Peipsi järvel on keelatud kalapüük mõrra ja kastmõrraga 5. maist 10. juunini.

  (4) Lämmijärvel on keelatud sulgeda püünistega üle 1/3 Eesti territoriaalvee laiusest, jättes vabaks laevatee.

  (5) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük pöörinoodaga 31. augustini.

  (6) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud rääbise püük 1. augustist 20. augustini.

  (7) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud siia ja tindi püük.

  (8) Peipsi järvel, lõuna pool Ojapera kanali põhjapoolset otsa (58º24,18'N, 27º19,18'E) ja punkti 58º24,30'N, 27º32,10'E ühendavat joont, mis ulatub Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise kontrolljooneni on 5. mail keelatud kalapüük, välja arvatud püük lihtkäsiõnge, käsiõnge, spinningu, lendõnge ja sikutiga.
[RT I, 18.03.2016, 10 - jõust. 21.03.2016]

  (9) Lämmijärvel on keelatud 5. mail püük mõrra ja püüvõrguga.
[RT I, 18.03.2016, 10 - jõust. 21.03.2016]

  (10) Pihkva järvel on 5. mail keelatud kalapüük kutselise kalapüügivahenditega ja allveepüügivahenditega.
[RT I, 18.03.2016, 10 - jõust. 21.03.2016]

  (11) Peipsi ja Lämmijärvel on 5. mail keelatud püük kaldanooda ja § 1 lõikes 1 nimetatud silmasuurusega nakkevõrguga.
[RT I, 18.03.2016, 10 - jõust. 21.03.2016]

  (12) Peipsi ja Lämmijärvel on 5. mail keelatud latika püük, välja arvatud lihtkäsiõngega ning koha püük.
[RT I, 18.03.2016, 10 - jõust. 21.03.2016]

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

/otsingu_soovitused.json