Teksti suurus:

Välispiiri maismaaosa piiririba kujundus ja selle elementide kirjeldus

Välispiiri maismaaosa piiririba kujundus ja selle elementide kirjeldus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2016, 13

Välispiiri maismaaosa piiririba kujundus ja selle elementide kirjeldus

Vastu võetud 17.03.2016 nr 33

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 6 lõike 31 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti Vabariigi välispiiri maismaaosal asuva piiririba kujundus ja selle elementide kirjeldus.

§ 2.  Piiririba kujundus ja elemendid

  (1) Piiririba kujundatakse järgmiste piiririba elementide ja valvetehniliste lahendustega:
  1) piirdeaed kõrgusega vähemalt kaks meetrit olenevalt piirilõigu maastiku eripärast ja looduslikest tingimustest;
  2) patrullrada laiusega vähemalt kaks meetrit;
  3) jäljeriba laiusega kuni kaheksa meetrit;
  4) loomatõkkeaed, mis rajatakse piirdeaia jätkuna või eraldiseisvana Eesti Vabariigi välispiiri suunas;
  5) sillad, purded ja truubid, mis rajatakse jõgede ja ojade ületamiseks ja soiste alade läbimiseks;
  6) tõkkepuu, mis paigaldatakse Eesti Vabariigi välispiiriga ristuvale teele;
  7) piiripost;
  8) hoiatusmärk;
  9) tehniline seiresüsteem;
  10) valgustus.

  (2) Lähtuvalt riigipiiri valvamise vajadustest võib piiriribale rajada täiendavaid ajutise või püsiva kasutusega piiririba elemente.

§ 3.  Piiririba väljaehitamine

  (1) Piiririba väljaehitamisel lähtutakse Eesti Vabariigi välispiiri valvamise vajadusest, arvestades looduslikke tingimusi.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet korraldab piiririba elementide rajamise ja vajaduse korral nende asukoha muutmise.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json