Teksti suurus:

Välispiiri maismaaosa piiririba kujundus ja selle elementide kirjeldus

Välispiiri maismaaosa piiririba kujundus ja selle elementide kirjeldus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2016, 13

Välispiiri maismaaosa piiririba kujundus ja selle elementide kirjeldus

Vastu võetud 17.03.2016 nr 33

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 6 lõike 31 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti Vabariigi välispiiri maismaaosal asuva piiririba kujundus ja selle elementide kirjeldus.

§ 2. Piiririba kujundus ja elemendid

 (1) Piiririba kujundatakse järgmiste piiririba elementide ja valvetehniliste lahendustega:
 1) piirdeaed kõrgusega vähemalt kaks meetrit olenevalt piirilõigu maastiku eripärast ja looduslikest tingimustest;
 2) patrullrada laiusega vähemalt kaks meetrit;
 3) jäljeriba laiusega kuni kaheksa meetrit;
 4) loomatõkkeaed, mis rajatakse piirdeaia jätkuna või eraldiseisvana Eesti Vabariigi välispiiri suunas;
 5) sillad, purded ja truubid, mis rajatakse jõgede ja ojade ületamiseks ja soiste alade läbimiseks;
 6) tõkkepuu, mis paigaldatakse Eesti Vabariigi välispiiriga ristuvale teele;
 7) piiripost;
 8) hoiatusmärk;
 9) tehniline seiresüsteem;
 10) valgustus.

 (2) Lähtuvalt riigipiiri valvamise vajadustest võib piiriribale rajada täiendavaid ajutise või püsiva kasutusega piiririba elemente.

§ 3. Piiririba väljaehitamine

 (1) Piiririba väljaehitamisel lähtutakse Eesti Vabariigi välispiiri valvamise vajadusest, arvestades looduslikke tingimusi.

 (2) Politsei- ja Piirivalveamet korraldab piiririba elementide rajamise ja vajaduse korral nende asukoha muutmise.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär