Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses rakendusüksuse ülesannete üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2020, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses rakendusüksuse ülesannete üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele

Vastu võetud 12.03.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 17 „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” muutmine

Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 17 „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” § 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).

(2) Rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus).”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 18 „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” muutmine

Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 18 „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” § 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”.

§ 4.  Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruse nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” muutmine

Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruse nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” § 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”.

§ 5.  Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015. a määruse nr 40 „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015. a määruse nr 40 „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” § 5 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”.

§ 6.  Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruse nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruse nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 7.  Haridus- ja teadusministri 26. novembri 2015. a määruse nr 50 „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 26. novembri 2015. a määruse nr 50 „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”.

§ 8.  Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2016. a määruse nr 1 „Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2016. a määruse nr 1 „Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 9.  Haridus- ja teadusministri 17. veebruari 2016. a määruse nr 10 „Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks” muutmine

Haridus- ja teadusministri 17. veebruari 2016. a määruse nr 10 „Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 10.  Haridus- ja teadusministri 21. juuni 2016. a määruse nr 44 „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. juuni 2016. a määruse nr 44 „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020” § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 11.  Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruse nr 47 „Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+” toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruse nr 47 „Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+” toetuse andmise tingimused ja kord” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Sihtasutus Archimedes” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 12.  Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruse nr 51 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks” muutmine

Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruse nr 51 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks” §-s 4 asendatakse lauseosa „rakendusüksus on SA Innove” lauseosaga „rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 13.  Haridus- ja teadusministri 18. augusti 2016. a määruse nr 55 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. augusti 2016. a määruse nr 55 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 14.  Haridus- ja teadusministri 10. novembri 2016. a määruse nr 62 „Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” elluviimiseks” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. novembri 2016. a määruse nr 62 „Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” elluviimiseks” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 15.  Haridus- ja teadusministri 10. mai 2017. a määruse nr 15 „„Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. mai 2017. a määruse nr 15 „„Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 16.  Haridus- ja teadusministri 10. aprilli 2018. a määruse nr 12 „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. aprilli 2018. a määruse nr 12 „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020” § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).”.

§ 17.  Haridus- ja teadusministri 10. mai 2018. a määruse nr 16 „„Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. mai 2018. a määruse nr 16 „„Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

§ 18.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2020. a.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json