Teksti suurus:

Kultuuriministri määruste muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.04.2019, 1

Kultuuriministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.04.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 5 lõike 5 ja § 6 lõike 3 alusel.

§ 1. Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määruse nr 30 „Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kord“ muutmine

Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määruses nr 30 „Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse 3. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Museaali ja muuseumisse hoiule võetud asjaga seotud toimingud, riiklik ja haldusjärelevalve“;

2) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

§ 12.  Riiklik ja haldusjärelevalve

Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva määruse rakendamise üle teeb Muinsuskaitseamet.“.

§ 2. Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määruse nr 31 „Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord“ muutmine

Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määruses nr 31 „Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord“ § 4 lõikes 2 asendatakse sõna „kultuuriminister“ sõnaga „Muinsuskaitseamet“.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2019. a.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json