Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.05.2018, 4

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

Vastu võetud 17.05.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

  (3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. juuniks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2019. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–22. mai 2019. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 28. mai 2019. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 28.–29. mai 2019. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 30. mai 2019. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

  (2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

  (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
  3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

  (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json