Teksti suurus:

Rahandusministri 18. jaanuari 2022. a määruse nr 4 “Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 18.05.2022, 21

Rahandusministri 18. jaanuari 2022. a määruse nr 4 “Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 16.05.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 18. jaanuari 2022.a määruse nr 4 „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord“ (RT I, 11.02.2022, 14) § 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
“(3) Aruannete esitamisel tuleb kasutada järgmisi aruannete koode:
1) “Andmed füüsilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta” koodiga 251;
2) “Andmed füüsiliste isikute kontojääkide kohta” koodiga 252;
3) “Andmed juriidilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta” koodiga 253;
4) “Andmed juriidiliste isikute kontojääkide kohta” koodiga 254.”.

§ 2.   Määrus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json