Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 „„Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse” kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2013, 4

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 „„Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse” kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 13.06.2013 nr 93

Määrus kehtestatakse kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruses nr 372 „„Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse” kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2. Riikliku lepitaja ametipalk on 2933 eurot.”;

2) määrust täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4. Määruse punkt 2 kehtib kuni 31. detsembrini 2013. a.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json