Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmisega

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2014, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmisega

Vastu võetud 12.06.2014 nr 33

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõike 8, § 112 lõike 4 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded,”;

3) paragrahvi 10 lõikes 11 ning § 15 lõigetes 2, 4 ja 5 asendatakse sõna „järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

4) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 18 lõike 1 punktis 14 ja lõike 3 punktis 11 asendatakse sõna „pakendamisloa” sõnadega „taimetervise registri”;

6) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „järelevalveasutuse” sõnadega „pädeva asutuse”.

§ 2.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded,”;

3) paragrahvi 12 lõikes 11 ning § 17 lõigetes 2, 4 ja 5 asendatakse sõna „järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

4) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 15 ja lõike 2 punktis 15 asendatakse sõna „pakendamisloa” sõnadega „taimetervise registri”;

6) paragrahvi 21 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „järelevalveasutuse” sõnadega „pädeva asutuse”.

§ 3.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded,”;

3) paragrahvi 12 lõikes 11 ning § 17 lõigetes 2, 4 ja 5 asendatakse sõna „järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Seemne kvaliteedi määramiseks võetud seemneproovidest määratakse seemnepartii niiskusesisaldus pistelise kontrolliga 5% seemnepartiide hulgast.”;

5) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 15 ja lõike 2 punktis 15 asendatakse sõna „pakendamisloa” sõnadega „taimetervise registri”;

7) paragrahvi 21 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „järelevalveasutuse” sõnadega „pädeva asutuse”.

§ 4.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded,”;

3) paragrahvi 11 lõikes 11 ning § 16 lõigetes 2, 4 ja 5 asendatakse sõna „järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

4) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 18 lõike 1 punktis 14, lõike 2 punktis 12 ja lõike 7 punktis 8 asendatakse sõna „pakendamisloa” sõnadega „taimetervise registri”;

6) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 3 ning § 22 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „järelevalveasutuse” sõnadega „pädeva asutuse”.

§ 5.  Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded,”;

3) paragrahvi 11 lõikes 11 ning § 17 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

4) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 16 ja lõike 6 punktis 10 asendatakse sõna „pakendamisloa” sõnadega „taimetervise registri”;

6) paragrahvi 22 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „järelevalveasutuse” sõnadega „pädeva asutuse”.

§ 6.  Põllumajandusministri 6. juuli 2006. a määrust nr 83 „Sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi järelevalveasutus)”.

§ 7.  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json