Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmisega

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2014, 2

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmisega

Vastu võetud 12.06.2014 nr 34

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 8 lõike 22, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4 ning § 118 lõike 8 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määrust nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 5, § 6 lõike 1 punktis 2 ning lõike 2 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna „kontrollimine” sõnaga „hindamine” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 7 ja lõikes 4 ning § 5 lõikes 3 asendatakse sõna „kontroll” sõnaga „hindamine” vastavas käändes;

3) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 2 ning § 6 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „kontrollima” sõnaga „hindama” vastavas pöördes;

4) paragrahvi 7 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõna „järelevalveasutuse” sõnadega „pädeva asutuse”.

§ 2.  Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „järelevalveametnik” ja „järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik)” sõnaga „Põllumajandusamet”;

3) paragrahvi 9 lõikes 3 ja § 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „Põllumajandusameti järelevalveametnik” sõnaga „Põllumajandusamet”.

§ 3.  Põllumajandusministri 8. juuni 2011. a määrust nr 52 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõikes 3, § 8 lõikes 4 ning lõike 6 punktis 2 asendatakse sõna „kontrollima” sõnaga „hindama” vastavas pöördes;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „kontrollimisel” sõnaga „hindamisel”;

3) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 7 ja lõikes 4 asendatakse sõna „kontroll” sõnaga „hindamine” vastavas käändes;

4) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määrust nr 49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 5 ja § 5 punktis 2 asendatakse sõna „kontrollimisel” sõnaga „hindamisel”;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 7 ja lõikes 4 asendatakse sõna „kontroll” sõnaga „hindamine” vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõna „järelevalveasutuse” sõnadega „pädeva asutuse”.

§ 5.  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json