Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2014, 18

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” muutmine

Vastu võetud 16.06.2014 nr 84

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruses nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 5 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4¹ järgmises sõnastuses:

„4¹) järv-lahnarohi Isoetes lacustris;”;

3) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 1¹ järgmises sõnastuses:

„1¹) karvane maarjalepp Agrimonia pilosa;”;

4) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6¹ järgmises sõnastuses:

„6¹) emaputk Angelica palustris;”;

5) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 27 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 33¹ järgmises sõnastuses:

„33¹) pehme koeratubakas Crepis mollis;”;

7) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 37¹ järgmises sõnastuses:

„37¹) saaremaa sõrmkäpp Dactylorhiza osiliensis;”;

8) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 38¹ järgmises sõnastuses:

„38¹) nõmmnelk Dianthus arenarius;”;

9) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 59 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 60¹ järgmises sõnastuses:

„60¹) rabaluga Juncus stygius;”;

11) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 80¹ järgmises sõnastuses:

„80¹) kuninga-kuuskjalg Pedicularis sceptrum-carolinum;”;

12) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 94¹ järgmises sõnastuses:

„94¹) eesti soojumikas Saussurea alpina subsp. Esthonica;”;

13) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 98¹ järgmises sõnastuses:

„98¹) madal unilook Sisymbrium supinum;”;

14) paragrahvi 5 lõike 4 punktid 1, 20 ja 21 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse punktiga 24¹ järgmises sõnastuses:

„24¹) meklenburgi timmia Timmia megapolitana;”;

16) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:

„27) tundra vesisirbik Warnstorfia tundrae.”;

17) paragrahvi 6 punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

„25) kroonliudik Sarcosphaera coronaria;”;

18) paragrahvi 7 punkt 26 sõnastatakse järgmiselt:

„26) sale nuisamblik Sclerophora farinacea;”;

19) paragrahvi 7 punkt 29 sõnastatakse järgmiselt:

„29) käsnjas lohksamblik Solorina spongiosa;”;

20) paragrahvi 7 punktid 31 ja 32 sõnastatakse järgmiselt:

„31) loo-rebasesamblik Vulpicida tubulosus;

32) Mougeot’ koldsamblik

Xanthoparmelia mougeotii.”;

21) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 38 sõnastatakse järgmiselt:

„38) randkiur Anthus petrosus;”;

22) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 41 sõnastatakse järgmiselt:

„41) veelendlane Myotis daubentonii;”;

23) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 49¹ järgmises sõnastuses:

„49¹) pügmee-nahkhiir Pipistrellus pygmaeus;”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister ja regionaalminister keskkonnaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json