Teksti suurus:

Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded

Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2022, 6

Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded1

Vastu võetud 11.07.2016 nr 43
RT I, 13.07.2016, 4
jõustumine 20.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2019RT I, 18.06.2019, 222.02.2020, osaliselt 22.02.2022 [jõustumine osaliselt muudetud - RT I, 12.02.2021, 6]
10.02.2021RT I, 12.02.2021, 615.02.2021
20.06.2022RT I, 01.07.2022, 227.10.2022

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 38 lõike 4 ja § 654 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse imiku- ja väikelapsetoidu koostise ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete nõuded, selle käitlemise nõuded ning selle kohta toidualase teabe esitamise nõuded.
[RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

§ 2.   Eritoidu valmistamiseks kasutatavate ainete nõuded

  (1) [Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

  (2) Eritoidu valmistamiseks kasutatavate ainete suhtes kohaldatakse komisjoni määruses (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.03.2012, lk 1–295), sätestatud nõudeid.

2. peatükk Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu 
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

1. jagu Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis ning kvaliteet 
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 3.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis- ja kvaliteedinõuded
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 4.   Imiku piimasegu energiasisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 5.   Imiku piimasegu valkude ja aminohapete sisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 6.   Imiku piimasegu rasvade ja rasvhapete sisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 7.   Imiku piimasegu süsivesikute ja suhkrute sisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 8.   Imiku piimasegu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 9.   Imiku piimasegu nukleotiidide sisaldus ja tauriinisisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 10.   Jätkupiimasegu energiasisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 11.   Jätkupiimasegu valkude ja aminohapete sisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 12.   Jätkupiimasegu rasvade ja rasvhapete sisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 13.   Jätkupiimasegu süsivesikute ja suhkrute sisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 14.   Jätkupiimasegu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 15.   Jätkupiimasegu nukleotiidide sisaldus ja tauriinisisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 16.   Jätkupiimasegu gluteenisisaldus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

2. jagu Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks kasutatavad ained ning nende käitlemine 
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 17.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks kasutatavad vitamiinid
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 18.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks lisatavad mineraalained
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 19.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks kasutatavad aminohapped
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 20.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks muude ainete lisamine
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

3. jagu Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu kohta toidualase teabe esitamine 
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 21.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu kohta toidualase teabe esitamise nõuded
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 22.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu müügipakendi märgistuse nõuded
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

§ 23.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu kohta toidualase teabe muul viisil esitamise nõuded
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

3. peatükk Imiku- ja väikelapsetoit 

1. jagu Imiku ja väikelapsetoidu koostis ja kvaliteet 

§ 24.   Imiku- ja väikelapsetoidu koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Selle peatüki nõudeid kohaldatakse terve imiku ja väikelapse toitumisvajadusi rahuldava eritoidu suhtes, mis on ette nähtud imikule rinnapiimast võõrutamise ajaks ning väikelapsele lisatoiduks või kohanemiseks tavatoiduga. Selle peatüki nõuetes lähtutakse järgmisest imiku- ja väikelapsetoidu liigitusest:
  1) imikule ja väikelapsele ette nähtud teraviljatoit;
  2) muu imiku- ja väikelapsetoit, välja arvatud teraviljatoit (edaspidi muu imiku- ja väikelapsetoit).

  (2) Selle peatüki nõuetes lähtutakse järgmisest teraviljatoidu liigitusest:
  1) lihtne teraviljatoit, millele tuleb tarvitamiseks lisada piima või muud toiduks sobivat vedelikku või mis on juba selliselt tarvitatavaks muudetud;
  2) teraviljatoit, mis sisaldab suure valgusisaldusega toiduaineid ja millele tuleb tarvitamiseks lisada vett või muud valguvaba vedelikku või mis on juba selliselt tarvitatavaks muudetud;
  3) makaronitooted, mida tarvitatakse pärast sobivas vedelikus keetmist;
  4) kuivikud ja küpsised, mida võib kasutada tervelt või peenestatuna ja millele on lisatud vett, piima või muud toiduks sobivat vedelikku.

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

  (4) Imiku- ja väikelapsetoidu koostisosad ja nende kogused peavad olema imiku ja väikelapse tervisele ohutud.

  (5) Imiku- ja väikelapsetoidu koostises võib kasutada ainult selliseid koostisosi, mille sobivus imikule ja väikelapsele on tõendatud üldtunnustatud meetodil tehtud asjakohase teadusuuringuga.

  (6) Imiku- ja väikelapsetoidu koostis- ja kvaliteedinõuded kehtivad tarvitamiseks valmis toidu suhtes.

  (7) Taimekaitsevahendi jääk selle peatüki tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklis 3 sätestatud jääk.

§ 25.   Imiku ja väikelapse teraviljatoidu koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Teraviljatoidu peamiseks koostisosaks on vähemalt üht liiki teravili või tärkliserikas juur. Teravilja või tärkliserikka juure sisaldus on vähemalt 25% teraviljatoidu kuivmassi kogusest.

  (2) Teraviljatoidu valgusisaldus on järgmine:
  1) paragrahvi 24 lõike 2 punktides 2 ja 4 nimetatud teraviljatoidu valgusisaldus võib olla kuni 1,3 g / 100 kJ (5,5 g / 100 kcal);
  2) paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidu lisatud toiduainete valgusisaldus on vähemalt 0,48 g / 100 kJ (2 g / 100 kcal);
  3) paragrahvi 24 lõike 2 punktis 4 nimetatud küpsiste, millele on lisatud suure valgusisaldusega toiduaineid, kusjuures sellele on viidatud märgistusel, lisatud toiduainete valgusisaldus on vähemalt 0,36 g / 100 kJ (1,5 g / 100 kcal);
  4) lisatud valgu keemiline indeks on vähemalt 80% võrdlusvalgust või efektiivsuse koefitsient on vähemalt 70% võrdlusvalgu efektiivsuse koefitsiendist. Võrdlusvalk on kaseiin, mille koostis on toodud lisas 4. Aminohappeid on lubatud teraviljatoidule lisada üksnes valkude toiteväärtuse suurendamise eesmärgil selleks vajalikus koguses.

  (3) Teraviljatoidule lisatud sahharoosi, fruktoosi, glükoosisiirupi või mee sisaldus on järgmine:
  1) paragrahvi 24 lõike 2 punktides 1 ja 4 nimetatud teraviljatoidule lisatud toiduainete süsivesikute sisaldus võib olla kuni 1,8 g / 100 kJ (7,5 g / 100 kcal), sealjuures võib lisatud fruktoosi sisaldus olla kuni 0,9 g / 100 kJ (3,75 g / 100 kcal);
  2) paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidule lisatud toiduainete süsivesikute sisaldus võib olla kuni 1,2 g / 100 kJ (5 g / 100 kcal), sealjuures võib lisatud fruktoosi sisaldus olla kuni 0,6 g / 100 kJ (2,5 g / 100 kcal).

  (4) Paragrahvi 24 lõike 2 punktides 1 ja 4 nimetatud teraviljatoidu rasvasisaldus võib olla kuni 0,8 g / 100 kJ (3,3 g / 100 kcal).

  (5) Paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidu rasvasisaldus võib olla kuni 1,1 g / 100 kJ (4,5 g / 100 kcal). Teraviljatoidus, mille rasvasisaldus ületab 0,8 g / 100 kJ (3,3 g / 100 kcal), võib nii lauriinhappe- kui ka müristiinhappesisaldus olla kuni 15% rasva üldkogusest ning linoolhappesisaldus gütserüültrilinolaadina on vahemikus 70 mg / 100 kJ (300 mg / 100 kcal) kuni 285 mg / 100 kJ (1200 mg / 100 kcal).

§ 26.   Imiku ja väikelapse teraviljatoidu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus

  (1) Paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidu vitamiinide A ja D sisaldus on järgmine:

1) vitamiin A 14 µg-RE / 100 kJ (60 µg-RE / 100 kcal) kuni 43 µg-RE / 100 kJ (180 µg-RE / 100 kcal).
RE = trans-retinooli ekvivalent = 3,33 IU = 1 µg retinooli = 6 µg β-karoteeni;

2) vitamiin D
    kolekaltsiferoolina

0,25 µg / 100 kJ (1 µg / 100 kcal) kuni 0,75 µg / 100 kJ (3 µg / 100 kcal).
10 µg kolekaltsiferooli = 400 rahvusvahelist ühikut vitamiini D.

  (2) Lõikes 1 sätestatud vitamiinisisaldusi kohaldatakse ka teiste § 24 lõikes 2 nimetatud teraviljatoidu suhtes, kui neile lisatakse vitamiini A või D.

  (3) Teraviljatoidu tiamiinisisaldus on vähemalt 0,025 mg / 100 kJ (0,1 mg / 100 kcal).

  (4) Paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidu kaltsiumisisaldus on vähemalt 20 mg / 100 kJ (80 mg / 100 kcal) ja § 24 lõike 2 punktis 4 nimetatud teraviljatoidu, mille valmistamisel on kasutatud piima, nagu näiteks piimaküpsised, kusjuures sellele on viidatud märgistusel, kaltsiumisisaldus on vähemalt 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal).

  (5) Teraviljatoidule võib naatriumisooli lisada üksnes tehnoloogilisel eesmärgil. Teraviljatoidu naatriumisisaldus võib olla kuni 25 mg / 100 kJ (100 mg / 100 kcal).

  (6) Teraviljatoidule lisatud vitamiinide ja mineraalainete maksimaalne lubatud sisaldus on toodud lisas 5.

§ 27.   Imiku ja väikelapse teraviljatoidu taimekaitsevahendi jäägi sisaldus

  (1) Tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud teraviljatoit ei või sisaldada ühegi taimekaitsevahendi jääki üle 0,01 mg/kg.

  (2) Lisas 2 nimetatud taimekaitsevahendi jäägi sisaldus teraviljatoidus ei või ületada nimetatud lisas kehtestatud piirnormi.

  (3) Teraviljatoidu valmistamisel on keelatud kasutada põllumajandussaadusi, mis sisaldavad lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendite jääki. Põllumajandussaadus loetakse lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendi jäägist vabaks, kui selle sisaldus on tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud teraviljatoidus alla 0,003 mg/kg.

§ 28.   Muu imiku- ja väikelapsetoidu koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Imiku- ja väikelapsetoit, mille nimetuses on koostisosadest mainitud üksnes liha, linnuliha, kala, tapasaadust või muud tavapäraselt valguallikaks olevat toiduainet, vastab järgmistele nõuetele:
  1) nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaaduse või muu toiduaine kogused kokku moodustavad vähemalt 40% imiku- ja väikelapsetoidu kogusest;
  2) iga nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadus või muu toiduaine moodustab vähemalt 25% nimetuses mainitud valguallikate üldkogusest;
  3) nimetuses mainitud valguallikatest pärinevaid valke on vähemalt 1,7 g / 100 kJ (7 g / 100 kcal).

  (2) Imiku- ja väikelapsetoit, mille nimetuses on kas üksikult või kombineeritult esimesel kohal mainitud liha, linnuliha, kala või muud tavapäraselt valguallikaks olevat toiduainet, vastab järgmistele nõuetele:
  1) nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala või muu toiduaine kogused moodustavad vähemalt 10% imiku- ja väikelapsetoidu kogusest;
  2) iga nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala või muu toiduaine moodustab vähemalt 25% nimetuses mainitud valguallikate üldkogusest;
  3) nimetuses mainitud valguallikatest pärinevaid valke on vähemalt 1 g / 100 kJ (4 g / 100 kcal).

  (3) Imiku- ja väikelapsetoit, mille nimetuses on kas üksikuna või kombineeritult, kuid mitte esimesel kohal mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadust või muud tavapäraselt valguallikaks olevat toiduainet, vastab järgmistele nõuetele:
  1) nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadus või muu toiduaine kogused moodustavad vähemalt 8% imiku- ja väikelapsetoidu kogusest;
  2) iga nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadus või muu toiduaine moodustab vähemalt 25% nimetuses mainitud valguallikate üldkogusest;
  3) nimetuses mainitud valguallikatest pärinevaid valke on vähemalt 0,5 g / 100 kJ (2,2 g / 100 kcal);
  4) valgusisaldus on vähemalt 0,7 g / 100 kJ (3 g / 100 kcal).

  (4) Kui imikule ja väikelapsele ettenähtud näkside nimes on koos teiste koostisosadega mainitud juustu, on nimetatud näksides piimast pärinevat valku vähemalt 0,5 g / 100 kJ (2,2 g / 100 kcal), sealjuures on valkude üldkogus vähemalt 0,7 g / 100 kJ (3 g / 100 kcal).

  (5) Märgistusel ühe toidukorrana esitatava imiku- ja väikelapsetoidu, mille nimetuses ei ole mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadust või muud tavapäraselt valguallikaks olevat toiduainet, valgusisaldus on vähemalt 0,7 g / 100 kJ (3 g / 100 kcal).

  (6) Lõigetes 1–5 sätestatud nõudeid ei kohaldata imiku ja väikelapse kastme suhtes, mida esitatakse toidukorra ühe komponendina.

  (7) Imiku ja väikelapse magustoidus, mille nimetuses on ainsa või olulisima koostisosana mainitud piimatoode, on piimavalku vähemalt 2,2 g / 100 kcal. Muu magustoidu suhtes lõigetes 1–5 sätestatud nõudeid ei kohaldata.

  (8) Aminohappeid on imiku- ja väikelapsetoidule lubatud lisada üksnes valkude toiteväärtuse suurendamise eesmärgil selleks vajalikus koguses.

  (9) Lõikes 1 sätestatud imiku- ja väikelapsetoidu, mille nimetuses on ainsa koostisosana või esimesel kohal mainitud liha või juustu, rasvasisaldus võib kokku olla kuni 1,4 g / 100 kJ (6 g / 100 kcal). Muu imiku- ja väikelapsetoidu rasvasisaldus võib olla kuni 1,1 g / 100 kJ (4,5 g / 100 kcal).

§ 29.   Muu imiku ja väikelapsetoidu süsivesikute sisaldus

  Imiku ja väikelapse puuvilja-, marja- ja köögiviljamahla ning puuvilja- ja marjanektari, puuviljadel ja marjadel põhineva toidu ning magustoidu ja pudingi süsivesikute sisaldus on järgmine:
  1) köögiviljamahlas ja selles valmistatud joogis kuni 10 g / 100 ml;
  2) puuvilja- ja marjamahlas ning puuvilja- ja marjanektaris ning nendest valmistatud joogis kuni 15 g / 100 ml;
  3) puuvilja- ja marjatoidus kuni 20 g / 100 g;
  4) magustoidus ja pudingis kuni 25 g / 100 g;
  5) muus piimal mittepõhinevas joogis kuni 5 g / 100 g.

§ 30.   Muu imiku ja väikelapsetoidu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus

  (1) Imiku ja väikelapse puuvilja-, marja- ja köögiviljamahla ning puuvilja- ja marjanektari vitamiini C sisaldus on vähemalt 6 mg / 100 kJ (25 mg / 100 kcal) või vähemalt 25 mg / 100 g.

  (2) Imiku- ja väikelapsetoidule, välja arvatud köögiviljamahlale, ei lisata vitamiini A. Köögiviljamahla vitamiini A sisaldus on vähemalt 25 µg-RE / 100 kJ (100 µg-RE / 100 kcal).

  (3) Imiku- ja väikelapsetoidu naatriumisisaldus võib olla kuni 48 mg / 100 kJ (200 mg / 100 kcal) või kuni 200 mg / 100 g. Imiku- ja väikelapsetoidu, mille nimetuses on ainsa koostisosana mainitud juustu, naatriumisisaldus võib olla kuni 70 mg / 100 kJ (300 mg / 100 kcal).

  (4) Naatriumisooli võib imiku ja väikelapse magustoidule, pudingile ning puuviljadest ja marjadest valmistatud imiku- ja väikelapsetoidule lisada üksnes tehnoloogilisel eesmärgil.

  (5) Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamisel ei lisata vitamiini D.

  (6) Imiku- ja väikelapsetoidule lisatud vitamiinide ja mineraalainete maksimaalne lubatud sisaldus on toodud lisas 5.

§ 31.   Muu imiku ja väikelapsetoidu taimekaitsevahendi jäägi sisaldus

  (1) Tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud imiku- ja väikelapsetoit ei või sisaldada ühegi taimekaitsevahendi jääki üle 0,01 mg/kg.

  (2) Lisas 2 nimetatud taimekaitsevahendi jäägi sisaldus imiku- ja väikelapsetoidus ei või ületada nimetatud lisas kehtestatud piirnormi.

  (3) Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamisel ei ole lubatud kasutada põllumajandussaadust, mis sisaldab lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendi jääki. Põllumajandussaadus loetakse lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendi jäägist vabaks, kui selle sisaldus on tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud imiku- ja väikelapsetoidus alla 0,003 mg/kg.

2. jagu Imiku ja väikelapsetoidu valmistamiseks kasutatavad ained ning nende käitlemine 

§ 32.   Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks lisatavad vitamiinid

  Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks võib lisada järgmisi vitamiine järgmiste ühenditena:

1) vitamiin A retinool, retinüülatsetaat, retinüülpalmitaat, ß-karoteen;

2) vitamiin D

vitamiin D2 (ergokaltsiferool), vitamiin D3 (kolekaltsiferool);

3) vitamiin B1

tiamiinvesinikkloriid, tiamiinmononitraat;

4) vitamiin B2

riboflaviin, naatriumriboflaviin-5'-fosfaat;

5) niatsiin

nikotiinamiid, nikotiinhape;

6) vitamiin B6

püridoksiinvesinikkloriid, püridoksiin-5'-fosfaat, püridoksiindipalmitaat;

7) pantoteenhape

D-kaltsiumpantotenaat, D-naatriumpantotenaat, dekspantenool;

8) folaat

foolhape;

9) vitamiin B12

tsüanokobalamiin, vesinikksükobalamiin;

10) biotiin

D-biotiin;

11) vitamiin C

L-askorbiinhape, naatrium-L-askorbaat, kaltsium-L-askorbaat, L-askorbüül-6-palmitaat, kaaliumaskorbaat;

12) vitamiin K

füllokinoon (fütomenadioon);

13) vitamiin E

D-α-tokoferool, D,L-α-tokoferool, D-α-tokoferüülatsetaat, D,L-α-tokoferüülatsetaat.

§ 33.   Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks lisatavad aminohapped

  Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks võib lisada järgmisi aminohappeid:
  1) L-arginiin ja selle vesinikkloriidid;
  2) L-tsüstiin ja selle vesinikkloriidid;
  3) L-histidiin ja selle vesinikkloriidid;
  4) L-isoleutsiin ja selle vesinikkloriidid;
  5) L-leutsiin ja selle vesinikkloriidid;
  6) L-lüsiin ja selle vesinikkloriidid;
  7) L-tsüsteiin ja selle vesinikkloriidid;
  8) L-metioniin;
  9) L-fenüülalaniin;
  10) L -treoniin;
  11) L-trüptofaan;
  12) L-türosiin;
  13) L-valiin.

§ 34.   Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks lisatavad mineraalained

  Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks võib lisada järgmisi mineraalaineid järgmiste ühenditena:

1) kaltsium kaltsiumkarbonaat, kaltsiumkloriid, sidrunhappe kaltsiumisoolad, kaltsiumglükonaat, kaltsiumglütserofosfaat, kaltsiumlaktaat, kaltsiumoksiid, kaltsiumvesinikoksiid, ortofosforhappe kaltsiumisoolad;

2) magneesium

magneesiumkarbonaat, magneesiumkloriid, sidrunhappe magneesiumisoolad, magneesiumglükonaat, magneesiumoksiid, magneesiumvesinikoksiid, ortofosforhappe magneesiumisoolad, magneesiumsulfaat, magneesiumlaktaat, magneesiumglütserofosfaat;

3) kaalium

kaaliumkloriid, sidrunhappe kaaliumisoolad, kaaliumglükonaat, kaaliumlaktaat, kaaliumglütserofosfaat;

4) raud

raud(II)tsitraat, raud(III)ammooniumtsitraat, raud(II)glükonaat, raud(II)laktaat, raud(II)sulfaat, raud(II)fumaraat, raud(III)difosfaat, raud elemendina (saadud kas elektrolüütiliselt, vesinikuga redutseerimisel või raudkarbonüüli lagundamisel), raud(III)sahharaat, raud(III)naatriumdifosfaat, raud(II)karbonaat;

5) vask

vase-lüsiinkompleks, vask(II)karbonaat, vask(II)tsitraat, vask(II)glükonaat, vask(II)sulfaat;

6) tsink

tsinkatsetaat, tsinktsitraat, tsinklaktaat, tsinksulfaat, tsinkoksiid, tsinkglükonaat , tsinkkloriid;

7) mangaan

mangaankarbonaat, mangaankloriid, mangaantsitraat, mangaanglükonaat, mangaansulfaat, mangaanglütserofosfaat;

8) jood

naatriumjodiid, kaaliumjodiid, naatriumjodaat, kaaliumjodaat.

§ 35.   Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks lisatavad muud ained

  (1) Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks võib lisada ka koliini, koliinkloriidi, koliintsitraati, koliinbitartraati, inositooli, L-karnitiini ning L-karnitiinvesinikkloriidi.

  (2) Selles jaos nimetatud imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks kasutatavad ained vastavad komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 sätestatud nõuetele.

3. jagu Imiku ja väikelapsetoidu kohta toidualase teabe esitamine 

§ 36.   Imiku- ja väikelapsetoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Imiku ja väikelapsetoidu kohta toidualase teabe esitamise korral järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011 sätestatud nõudeid ning selles paragrahvis sätestatud nõudeid.

  (2) Imiku- ja väikelapsetoidu müügipakendi märgistus sisaldab järgmist teavet:
  1) millises vanuses imikule või väikelapsele toode on ette nähtud, kusjuures toode ei tohi olla ette nähtud alla nelja kuu vanusele imikule;
  2) gluteenisisaldus või selle puudumine alla kuue kuu vanusele imikule ettenähtud toidu puhul;
  3) energiasisaldus numbritega kilodžaulides ja kilokalorites ning valkude, süsivesikute ja rasvade sisaldus numbritega 100 grammi või 100 milliliitri kohta ning vajaduse korral tarvitamiseks soovitatud imiku- ja väikelapsetoidu koguse kohta;
  4) paragrahvi 26 lõigetes 1−5 ja § 30 lõigetes 1−4 sätestatud mineraalainete ja vitamiinide, mille kohta on sätestatud nõue, keskmine kogus numbritega 100 grammi või 100 milliliitri kohta ning vajaduse korral tarvitamiseks soovitatud imiku- ja väikelapsetoidu koguse kohta;
  5) vajaduse korral toidu tarvitamisjuhis ning märge tarvitamisjuhise järgimise vajalikkuse kohta.

  (3) Üle nelja kuu vanusele imikule ettenähtud imiku- ja väikelapsetoidu müügipakendi märgistusel võib olla teave, et see on sobiv kasutamiseks imikule alates nelja kuu vanusest juhul, kui sõltumatud meditsiini-, toitumis- või farmaatsiaalase haridusega spetsialistid ei soovita teisiti.

  (4) Imiku- ja väikelapsetoidu müügipakendi märgistusel võib olla ka järgmine teave:
  1) selle peatüki 2. jaos sätestatud toitainete keskmine kogus numbritega 100 grammi või 100 milliliitri kohta ning vajaduse korral tarvitamiseks soovitatud imiku- ja väikelapsetoidu koguse kohta, kui see ei ole juba hõlmatud lõike 2 punktis 4 nimetatud nõudega;
  2) lisas 6 nimetatud vitamiinide ja mineraalainete sisaldus väljendatuna protsendina võrdluskogusest, kui vitamiini või mineraalaine sisaldus on vähemalt 15% nimetatud võrdluskogusest, numbritega 100 grammi või 100 milliliitri kohta ning vajaduse korral – tarvitamiseks soovitatud imiku- ja väikelapsetoidu koguse kohta.

4. peatükk Vähendatud energiasisaldusega toit 
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

1. jagu Vähendatud energiasisaldusega toidu koostis ja kvaliteet ning sellise toidu valmistamiseks kasutatavad ained ja selle käitlemine 
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

§ 37.   Vähendatud energiasisaldusega toidu koostis- ja kvaliteedinõuded ning valmistamiseks kasutatavate ainete ja käitlemise nõuded
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

§ 38.   Vähendatud energiasisaldusega toidu linoolhappesisaldus ja kiudainete sisaldus
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

§ 39.   Vähendatud energiasisaldusega toidu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

2. jagu Vähendatud energiasisaldusega toidu kohta toidualase teabe esitamine 
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

§ 40.   Vähendatud energiasisaldusega toidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

5. peatükk Rakendussäte 

§ 41.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juulil 2016. a.


1Komisjoni direktiiv 2006/125/EÜ imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (ELT L 339, 6.12.2006, lk 16–35).
[RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

Lisa 1 Asendamatute ja osaliselt asendamatute aminohapete sisaldus rinnapiimas
[Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

Lisa 2 Imiku- ja väikelapsetoidus lubatud taimekaitsevahendite jääkide piirnormid
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

Lisa 3 Taimekaitsevahendite jäägid, mida sisaldavaid põllumajandussaadusi ei ole lubatud kasutada imiku- ega väikelapsetoidu valmistamisel
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2022; jõustumine muudetud [RT I, 12.02.2021, 6]]

Lisa 4 Kaseiini aminohappeline koostis

Lisa 5 Imiku- ja väikelapsetoidule lisatud vitamiinide ja mineraalainete maksimaalne lubatud sisaldus

Lisa 6 Imiku- ja väikelapsetoidu vitamiinide ja mineraalainete võrdluskogused

Lisa 7 Aminohapete sisaldus võrdlusvalgus
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

Lisa 8 Vitamiinide ja mineraalainete päevane soovitatav kogus
[Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 2 - jõust. 27.10.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json