Teksti suurus:

Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine ning pädevustunnistuse taotluse esitamise kord, taotluse ja pädevustunnistuse vormid

Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine ning pädevustunnistuse taotluse esitamise kord, taotluse ja pädevustunnistuse vormid - sisukord
Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2019, 14

Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine ning pädevustunnistuse taotluse esitamise kord, taotluse ja pädevustunnistuse vormid

Vastu võetud 13.06.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 68 lõike 3 ja § 71 lõike 14 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine ning pädevustunnistuse taotluse esitamise kord, taotluse ja pädevustunnistuse vorminõuded.

§ 2.  Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine

  Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine on toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.  Pädevustunnistuse taotluse esitamine ja taotluse ning tunnistuse vorminõuded

  (1) Pädevustunnistuse taotlus esitatakse Muinsuskaitseametile kultuurimälestiste registri kaudu, elektronposti või posti teel.

  (2) Pädevustunnistuse korduval taotlemisel ei ole vaja uuesti esitada andmeid hariduse ning täienduskoolituse läbimise kohta, välja arvatud juhul, kui nimetatud andmed on muutunud.

  (3) Pädevustunnistuse taotluse vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2.

  (4) Pädevustunnistuse vorm on toodud käesoleva määruse lisas 3.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

Lisa 1 Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine

Lisa 2 Pädevustunnistuse taotluse vorm

Lisa 3 Pädevustunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json