Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2012, 5

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 16.07.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse “Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse” § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 “Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord”.

§ 1.   Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RT I, 29.12.2011, 4) kinnitatud lisas “Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Harju maakonna Saue valla külade nimistut enne sõna „Koppelmaa“ sõnaga „Koidu“.

§ 2.   Harju maakonna Saue valla Alliku küla, Koidu küla ja Vanamõisa küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

Siim Kiisler
Regionaalminister

Tarmo Türkson
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json