Teksti suurus:

Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2014, 5

Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine

Vastu võetud 14.07.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 351 lõike 4 alusel.

Määrusega kehtestatakse järgmised õiguste deklaratsiooni näidisvormid, mis antakse kahtlustatavale või süüdistatavale, kes on kinni peetud või vahistatud:
1) õiguste deklaratsioon (lisa 1);
2) Euroopa vahistamismääruse alusel vahistatud isiku õiguste deklaratsioon (lisa 2).

Sven Mikser
Kaitseminister justiitsministri ülesannetes

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Õiguste deklaratsioon

Lisa 2 Euroopa vahistamismääruse alusel vahistatud isiku õiguste deklaratsioon