Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2015, 3

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 17.07.2015 nr 96

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 34 lõike 2 ja tuleohutuse seaduse § 28 lõike 1 alusel.

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruses nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 2 „Raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend“ punktis 487 asendatakse tekstiosa „484“ tekstiosaga „483“;

2) määruse lisa 4 „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsler ülesannetes

Lisa 4 „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“

/otsingu_soovitused.json