Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2020, 3

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 16.07.2020 nr 60

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 351 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord” § 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haridus- ja teadusminister moodustab hariduspreemiate komisjoni (edaspidi komisjon) ning kinnitab komisjoni koosseisu ja töökorra. Komisjoni esimees on haridus- ja teadusminister.

(2) Komisjoni pädevuses on:
1) paragrahvi 11 lõigetes 1 ja 3 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, sealhulgas esitatud materjalidega tutvumine;
2) täiendavate elutööpreemia kandidaatide esitamine ja esitatud ettepanekute läbiarutamine;
3) ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele preemiate määramiseks.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json