Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2020, 4

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.07.2020 nr 61

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) tagab andmevahetuse § 6 lõikes 82 nimetatud rakendusega vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses nimetatud pädeva asutuse otsusele.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 82 järgmises sõnastuses:

„(82) Riiklik nakkushaiguse levikut tõkestav rakendus, mille eesmärk on hoiatada isikuid eriti ohtlikku või uudsesse nakkushaigusesse nakatunud isikutega kokkupuutumisest, edastab infosüsteemi nakkushaiguse diagnoosi fakti kinnitamiseks tuvastuskoodi selliselt, et rakenduse kasutamisega ei selgu selle kasutajate isikuandmed ega haigestunute isikuandmed.”;

3) paragrahvi 6 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Andmeandjad täidavad oma kohustust avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi abil, välja arvatud meditsiinilised ülesvõtted ning riikliku nakkushaiguse levikut tõkestava rakenduse tuvastus- ja kinnituskood, mis edastatakse krüpteeritud andmevahetuskanali vahendusel.”;

4) paragrahvi 15 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) andmesubjekt on ennast autentinud autentimisvahendi (ID-kaart, mobiil-ID, smart-ID või muu samaväärne vahend) abil.”;

5) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) lubada infosüsteemist isikustamata kinnituskoodi edastamist haiguse olemasolu fakti kohta § 6 lõikes 82 kirjeldatud riiklikule nakkushaiguse levikut tõkestavale rakendusele.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json