Teksti suurus:

Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002 a. määruse nr 3 „Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 18.08.2011, 1

Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002 a. määruse nr 3 „Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.08.2011 nr 51

Määrus kehtestatakse „Veeseaduse“ § 122 lõike 4 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002 a. määruses nr 3 „Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord“ (RTL 2002, 14,175; 2006, 69, 1273) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord“;

2) määruse preambulas asendatakse volitusnorm „§ 122 lõike 3“ volitusnormiga „§ 122 lõike 4“.

§ 2.   Määrus jõustub 21. augustil 2011. a.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json