Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 135 „Probleemtooteregistri põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.09.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 135 „Probleemtooteregistri põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 12.09.2013 nr 136

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruses nr 135 „Probleemtooteregistri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) maksukohustuslasest tootja registreerimisnumber;“;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „esindaja“ sõnaga „isiku“;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktidega 71–77 järgmises sõnastuses:

„71) volitatud esindaja nimi;

72) volitatud esindaja äriregistri kood;

73) volitatud esindaja postiaadress ja asukoha EHAK kood;

74) volitatud esindaja põhitegevusala ja sellele vastav EMTAK kood;

75) maksukohustuslasest volitatud esindaja registreerimisnumber;

76) volitatud esindajat esindava volitatud isiku nimi, ametikoht, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress;

77) volitatud esindaja kontaktisiku nimi, ametikoht, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress;“;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Volitatud esindaja esitab ka lõike 2 punktidega 1 ja 3–51 sätestatud andmed tootja kohta, keda ta esindab.“;

5) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Enne käesoleva sätte jõustumist turul tegutsenud põllumajandusplasti tootja esitab § 6 lõike 2 punktides 14–18 sätestatud andmed 2012. a ja 2013. a I–II kvartali kohta registri volitatud töötlejale hiljemalt 25. oktoobriks 2013. a.“;

6) määruse normitehnilist märkust loetelu lõpus täiendatakse järgmiselt:

„; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71)“;

7) määruse lisa 8 punkti 1 täiendatakse alapunktiga 1.5 järgmises sõnastuses:

„1.5. Põllumajandusplast.“.

§ 2. Paragrahvi 1 punktid 1–4 jõustuvad 14. veebruaril 2014. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json