Teksti suurus:

Isikuankeedi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.09.2018, 11

Isikuankeedi vorm

Vastu võetud 28.12.2009 nr 96
RTL 2009, 100, 1494
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2011RT I, 06.01.2011, 409.01.2012
02.04.2013RT I, 09.04.2013, 112.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
05.12.2016RT I, 09.12.2016, 112.12.2016
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 1801.07.2017
12.09.2018RT I, 18.09.2018, 121.09.2018

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse politseiteenistusse kandideeriva isiku, politsei või piirivalve erialale kutseharidus- või rakenduskõrgharidusõppesse õppima kandideeriva isiku või politseiametniku ametikohale sisekaitselises rakenduskõrgkoolis kandideeriva isiku isikuankeedi vorm (lisa).

§ 2.   Isikuankeetide hoidmine ja isikuankeedis küsitud andmete säilitamine
[RT I, 18.09.2018, 1 - jõust. 21.09.2018]

  (1) Isikuankeete hoitakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti või Kaitsepolitseiameti valve- ja tulekahjusignalisatsiooniga varustatud ruumis, tulekindlas seifis või tulekahjusignalisatsiooniga varustatud ruumis asuvas raudkapis.

  (2) Isikuankeedis küsitud andmeid säilitatakse viis aastat isiku politseiteenistusse kandideerimisest või politseiteenistusest lahkumisest.
[RT I, 18.09.2018, 1 - jõust. 21.09.2018]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

Lisa Isikuankeet
[RT I, 28.06.2017, 18 - jõust. 01.07.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json