Teksti suurus:

Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruse nr 3 „Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.09.2020, 1

Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruse nr 3 „Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 16.09.2020 nr 23

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1. Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruses nr 3 „Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) väljaannete osakond, mille ülesanne on võtta vahetuskogusse vastu teistelt raamatukogudelt, asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt teavikuid, vahendada neid raamatukogudele oma kogude täiendamiseks või hävinud teavikute asendamiseks ning säilitada teistelt Eesti raamatukogudelt vastuvõetud harva kasutatavaid võõrkeelseid trükiseid, teha need e-kataloogi ESTER kaudu huvilistele kättesaadavaks ja laenutada neid kohapeal kasutamiseks või raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;“;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2020. a.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json