Teksti suurus:

Sõjaväeliste auastmete eraldusmärgid

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.10.2013, 1

Sõjaväeliste auastmete eraldusmärgid

Vastu võetud 16.10.2013 nr 50

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sõjaväelise auastme eraldusmärgi kirjeldus

 (1) Sõjaväelise auastme eraldusmärk näitab isikule antud sõjaväelist auastet.

 (2) Sõjaväelise auastme eraldusmärgi kujundus arvestab sõjaväelise auastme saanud isiku väljaõpet lähtuvalt väeliigist. Maaväe ja õhuväe sõjaväeliste auastmete eraldusmärkide kujundus on sarnane.

 (3) Sõjaväeliste auastmete eraldusmärkide kirjeldused on toodud käesoleva määruse lisades 1–4.

§ 2.  Sõjaväelise auastme eraldusmärgi värvus

 (1) Sõjaväelise auastme eraldusmärgi värvus sõltub vormiriietusest, mille juures sõjaväelise auastme eraldusmärki kantakse.

 (2) Sõjaväeliste auastmete eraldusmärkide värvused on toodud käesoleva määruse lisas 5.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa 1  Maa- ja õhuväe sõjaväeliste auastmete eraldusmärgid

Lisa 2  Mereväe sõjaväeliste auastmete eraldusmärgid

Lisa 3  Maa- ja õhuväe sõjaväeliste auastmete eraldusmärgid õhtuvormil

Lisa 4  Mereväe sõjaväeliste auastmete eraldusmärgid tava- ja õhtuvormil

Lisa 5  Sõjaväeliste auastmete eraldusmärkide värvused lähtuvalt vormiriietusest